سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
احسان طاهری نساج – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
ایوب تعاونی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:

نانو پودر آلومینا به روش سل- ژل تهیه شده و نانو پودر کلسینه شده به وسیله پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی جاروبی، آنالیز شده است. سدیم آلژینات- پلیمری طبیعی که هیچگونه عوارض منفی ندارد- برای فرآیند شکل دهی خود بخودی قطعه خام آلومینیایی ا استفاده از فسفات کلسیم به عنوان عامل ژل کننده، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، هگزا متافسفات سدیم به عنوان کلیتور مورد استفاده قرار گرفته است. رفتار ژله ای شدن و رئولوژیکی دوغابهای تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است. قطعات خام، توسط سینترینگ بدون فشار در ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد، تا نزدیک دانسیته تئوری، چگال شده اند. علاوه بر این، ساختار یکنواخت و در ابعاد نانویی، توسط عکسهای میکروسکوپ الکترونی جاروبی، تائید شده است.