سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جوانمرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین-دانشکده عمران و معماری

چکیده:

رفتار ساختمانهای ساخته شده با مصالح بنایی در مقاب له با نیروهای جانبی و چگونگی تقویت آنها در این مقابله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . علت شکست و گسیختگی این ساختمانها عمدتاً به دلیل ناکافی بودن شکل پذیری آنها می باشد و خرابی معمولاً به دلیل برش است . انواع دیوارهای آجری و نحوه گسیختگی آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی که در ز مان ساخت دیوارهای آجری غیر مسلح باید رعایت گردد به صورت اجمال بیان شده است.