سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله الیارنوری – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
مسعود رنجبرنیا – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

ستونهای کوتاه اساس به اعضای فشاری گفته می شود که نسبت ارتفاع به بعد حداقل مقطع آن کوچکتر از ۳می باشد. برای مقایسه رفتار این ستونها به بررسی دو سازه با مشخصات یکسان ولی یکی در زمین با شیب ۱۵ درجه و دیگری در زمین با شیب صفر از نظر درصد فولادی ستونها و همچنین لنگر و نیرو و نیز تغییر مکانهای افقی به ازای ابعاد هندسی ثابت در هر دو سازه و همچنین بررسی رفتار ستونها در طبقه اول پرداخته شده است. پس از بررسی مشاهده می شود که بر خلاف این نظر که ستونهای لاغر به علت لاغری بحرانی تر می باشند ستونهای کوتاه که امکان گمانش در آنها بسیار ناچیز بوده و خرابی به مصالح می باشد بحرانی بوده و نقش موثری را ایفا می کنند نمودارها و اشکال گوناگون این نکته را برای ما ثابت می کند که بهتر است از ساخت ستونهای کوتاه در منطق با لرزه خیزی زیاد حتی الامکان اجتناب نمود.