مقاله رفتار شناسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: رفتار شناسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شناسي
مقاله سازه انگاري
مقاله نظام بين الملل
مقاله يازده سپتامبر
مقاله سياست خارجي ج.ا. ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: انعامي علمداري سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، بحث رفتارشناسي در سياست خارجي، يک پايه و اساس در تحليل و تحقيق مسايل روابط خارجي کشورها محسوب مي شود. در واقع در بحث رفتارشناسي به جاي آنکه تنها بر گفتار و نوشتار بازيگر تکيه شود بايد بر زبان رفتاري او نيز تکيه گردد، در اين راستا لحن گفتار و نوشتار نيز در زمره رفتار بازيگر محسوب مي شود. بدين روي، رفتار شناسي که مفهوم شناخت منافع بازيگران است، يعني طي کردن دقيق فاصله و مسير بين گفتار و رفتار و در اين مسير بايد مباني رفتاري بازيگران سياسي به خوبي شناسايي شود. حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰شهريور، ۱۳۸۰) در نيويورک و واشنگتن بي ترديد، نقطه عطفي در تحولات امريکا و در سطح بين المللي بعد از پايان جنگ سرد محسوب مي شود. پي ،آمدهاي عميق اين حوادث در داخل امريکا و در سطح بين المللي، همه بازيگران سياسي را به صور و اشکال مختلف، متاثر ساخته است و همچنين مباحث گوناگوني در تمامي مراکز علمي، تحقيقاتي و سياست گذاري دنيا در مورد ماهيت نظام بين المللي، کارکردهاي سياست خارجي و وضعيت جديد و آرايش نيروها در مناطق مختلف به همراه آورده است. جمهوري اسلامي ايران به دلايل مختلف از جمله هم جواري با افغانستان و ايران که کانون هاي بعدي عمليات گسترده نظامي امريکا شدند، از پي آمدهاي حادثه ۱۱ سپتامبر اثرات مختلفي پذيرفت. در اين نوشتار تلاش خواهد شد تا با توجه به تحولات و تغييرات پيش آمده پس از اين حوادث رفتار خارجي جمهوري اسلامي ايران با توجه به يک چارچوب نظري متقن نظير سازه انگاري مورد بررسي قرار گيرد .