سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شوکتی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

نارسائی های هندسی بعنوان مهمترین عامل رفتار غیرخطی در پوسته های استوانه ای در این مقاله بررسی شده است. چنین نارسائی ها معمو ً لا از عملیات جوشکاری طولی و محیطی در پوسته های فولادی ناشی می شود. در تحلیل آن از روش غیرخطی گام بگام استفاده شده و با نتایج تحلیل خطی و کمانشی مقایسه گردیده است.محدوده نقص هندسی مورد مطالعه از چهار تا دوازده برابر ضخامت را شامل می شود. در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نیز هماهنگی کام ً لا خوبی بدست آمد