سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حید وحدتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رشد و توسعه ساختمانهای بلند و جدید در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این راستا انواع فرمهای سازه ای بوجود امدند که یکی از این سیستمها سیستم مهاربند خرپای متناوب است. عضو اصلی این سیستم، خرپاییبه عمق طبقه است که در تمامی دهانه رار می گیرد. این خرپا فقط در دو انتهایشان در دو ردیف طولی توسط ستونهای خارجی نگهداری می شوند و بصورت متناوب در ارتفاع ساختمان قرار می گیرند. در این تحقیق سیستم مهاربند خرپایی متناوب در ساختمانهای ۴، ۱۰ و ۳۰ طبقه طراحی شده و رفتار غیر ارتجاعی آنها به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بار افزون بدست می آید و نتایج آن با رفتار غیر ارتجاعی قابهای خمشی و قابهای مهاربندی هم محور مقایسه می گردد. همچنین بر اساس نتایج بدست امده راهکاری برای تقویت لرزه ای ارائه می گردد که تاثیر آن بر روی مقاومت و شکل پذیری در برابر بارهای جانبی بررسی شده است.