سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قیومی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید محمود مصباح نمینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا علاقه بندیان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

قابهای بتن مسلح علاوه بر تحمل بارهای سرویس و زلزله ممکن است تحت بارهای ضربه ای ناشی از حوادث ناگهانی قرار گیرند . شناخت بهتر رفتار قابها بعنوان عناصری که وظیفه اصلی محافظت سازه در برابر اینگونه بارهای ناگهانی رادارند ، می تواند در کاهش آسیب پذیری و تخریب سازه موثر باشد . در راستای بررسی رفتار سازه ها در برابر چنین بارگذاریهایی تعداد ٨٠ نمونه قاب بتنی یک طبقه یک دهانه تحت بارگذاری ضربه ای بصورت سقوط آزاد یک وزنه از ارتفاع های معین قرار گرفت . وزن و ابعاد قاب ها محدود و مقدار آرماتورها یکسان بوده است . و فقط با تغییر شکل کلی قاب وجزئیات میلگرد گذاری و تغییر مقاومت بتن اقدام به بهینه سازی رفتار قاب دربرابر بار ضربه ای گردید . نتایج نشان داد که استفاده از ویژگی قوسی در قاب باعث افزایش مقاومت ضربه ای می گردد . آرماتور فشاری تاثیری در افزایش مقاومت خمشی نداشته و با فرض ثابت بودن مقدار فولاد طولی تغییر محل فولاد کششی به فشاری باعث افت مقاومت می شود . با فرض بکارگیری مقدار فولاد عرضی ثابت و فقط تغییر زاویه فولادگذاری عرضی می توان شکست را کنترل کرده و ازبروز شکستهای زودرس برشی جلوگیری نمود . افزایش بیش از حد مقاومت فشاری بتن باعث ترد شکنندگی موضعی بلوک فشاری و کاهش مقاومت ضربه ای می گردد.