سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خانمحمدی – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدعباس حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیتهای معماری و شهرسازی برروند ساخت و سازهای مسکونی حاکم باعث می گردد در بسیاری از موارد در ساختمانهای متعارف از ترکیب قاب – دیوار برشی با دیوارهای برشی کوتاه شده در پلان استفاده گردد. در بسیاری از موارد نیز دیوارهای مورد اشاره فاقد المانهای مرزی و جزییات محصورشدگی کافی در لبه ها می باشند. به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانی بتنی متعارف ۴ طبقه که دارای دیوار برشی ناکامل در پلان می باشند دو روش مورد استفاده قرار گرفت. در یک روش سازه موجود با استفاده از مبانی مدلسازی FEMA-356 مورد بررسی لرزه ای قرار گرفت و در روش دیگری همان ساختمان با فرض المانهای آیین نامه ای طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. در روش دوم جهت تعیین پارامترهای مدلسازی در تیرها و ستونها از مبانی آزمایشگاهی و از المانهای رشته ای در دیوارهای برشی استفاده گردید . نتایج نشان داد دیوار برشی کوتاه شده در پلان باعث کاهش ظرفیت تغییر شکلی و شکل پذیری و نیز کنترل مقاومت در رفتار لرزه ای می گردد و عملکرد سازه طراحی شده را تا حد عملکرد سازه های موجود کاهش می دهد.