سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید حکم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده گسترده از لوله های پلی اتیلن با دانسیته ی بالا (HDPE) با قطر بزرگ در سالهای اخیر در شریانهای حیاتی همچون شبکه های آب و گاز و فاضلاب، لزوم بررسی رفتار این گونه لوله ها تحت اثر تغییر شکلهای بزرگ را برای مقاصد طراحی مورد توجه قرار داده است. این تحقیق به بررسی رفتار و تغییر شکلهای ایجاد شده است . لوله در نزدیک گسل با المانهای پوسته و در نقاط دور توسط المانهای تیر سه بعدی مدل می شود. اثر اندرکنش لوله و خاک توسط فنرهایی در جهت طولی و دو جهت عرضی بصورت پیرامونی مدل شده است. چنین فرض می شود که لوله، در فاصله ای از تقاطع لوله با گسل که با استفاده از روش کابلی بدست می آید، هیچ گونه تغییر مکان جانبی نداشته باشد. این کار باعث می شود که تغییر شکلهای زیاد بوجود آمده در مقطع این لوله ها، که ناشی از کمانش موضعی است، پاسخ لوله را تحت تاثیر قرار دهد. با به خدمت گرفتن مدل بسط داده شده و طی یک مطالعات پارامتریک برای مقادیر معلوم از تغییر مکان یک نوع گسل با جابجایی های مختلف ، تغییرات حداکثر کرنش در طول و محیط لوله مورد بررسی قرار گرفته است.