سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمودرضا الهیاری – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ایرج رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسن کدیور – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پوشش سازه شناورهای اثرسطحی، پوسته هاییshell از جنس مواد مرکب و یا فلز می باشد . در شرایط مختلفپروازی در طرفین ایرفویل ( سطوح بالا و پایین ) ، فشار و مکش اعمال می شود . دراین مقاله اثبات گردیده، علی رغم استنباط طراحان، سختی پوسته ها در مکش و فشار متفاوت است . هر دو نوع مواد ایزوتروپیک و ارتوتروپیک مورد توجه قرار گرفته اند و تأثیر شعاع انحنا و شرایط مرزی مورد بررسی قرار گرفته است . علاوه بر تحلیل استاتیک، تحلیل کمانش نیز انجام شده است . با توجه به ضخامت کم پوسته ها در اکثر قسمتهای سازه شناورها، نتایج از تحلیلهای غیرخطی بدست آمده است . جهت تحلیلهای اجزا محدود نرم افزار ANSYS 8 مورد استفاده قرار گرفته است