مقاله رفتار مشخصه هاي آشفتگي جريان دنباله نزديک در اثر اندرکنش استوانه پشت يک ايرفويل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رفتار مشخصه هاي آشفتگي جريان دنباله نزديک در اثر اندرکنش استوانه پشت يک ايرفويل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان سنج سيم داغ
مقاله ايرفويل
مقاله دنباله نزديک
مقاله استوانه
مقاله گردابه
مقاله آشفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادآرام عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ممبيني يونس
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشمس طالقاني سيدآرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تداخل جريان دنباله سيال ميان دو يا چند جسم را مي توان در کاربردهاي صنعتي زيادي از قبيل صنايع هوافضا و فن هاي خنک کننده مشاهده نمود. در اين مقاله، ميدان سرعت و آشفتگي دنباله نزديک ايرفويل به همراه يک استوانه در پشت آن به وسيله جريان سنج سيم داغ بررسي شده است. پارامترهاي اساسي اين تحقيق فاصله استوانه از ايرفويل در راستاي افقي و عمودي و عدد رينولدز جريان است. مدل سازي بر اساس نسبت قطر استوانه به طول وتر ايرفويل(d/c) ، محل قرارگيري آن و عدد رينولدز ۱۴٫۳۰۰ بر اساس قطر استوانه در تونل باد با مقطع آزمايش۳۰۵×۳۰۵ mm2  انجام گرفته است. با توجه به فرکانس گردابه ها، فرکانس داده برداري  2KHzمنظور شده است. نتايج به صورت نمودار شدت نوسانات سرعت، مولفه هاي تنش رينولدز و فرکانس گردابه ها در ناحيه دنباله نزديک ارايه شده اند. همچنين، شدت آشفتگي توليد شده در محدوده دنباله نزديک استوانه بررسي شده است. فرکانس گردابه ها با برخي داده هاي موجود مقايسه شده و از دقت کافي برخوردار است.