سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب نیرومند – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
علی اصغر میرقاسمی – استادیار دانشکده فنی – دانشگاه تهران
مهدی پاکزاد – دکتری مکانیک خاک پی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

رفتار نگاری و بررسی عملکرد واقعی سدهادر دنیا بسیار متداول می باشد. رفتار نگاری سدها در سه مرحله ساخت، اولین آبگیری و زمان بهره برداری انجام می پذیرد. در این مقاله رفتار نگاری زمان ساخت کرخه به عنوان بزرگترین سد تاریخ ایران مورد توجه قرار گرفته است. سد کرخه با ارتفاع ۱۲۷ متر و طول تاج ۳۰۳۰ متر از نوع خاکی با هسته رسی مخلوط میباشد. رفتارنگاری سد کرخه با استفاده از طلاعات بدست آمده از بیش از ۱۰۰۰ ابزار دقیق نصب شده در سد صورت گرفته است. برای تحلیلهای برگشتی نیز از نرم افزار CA2 استفاده شده است.