سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سیاری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
عباس شیشه چی – کارشناس راه و ساختمان
مجید محمدی – کارشناس الکترونیک

چکیده:

تعدد عوامل موثر بر رفتار مکانیکی مصالح طبیعی، لزوم ارزیابی رفتار واقعی طرح های ژئوتکنیکی را ایجاب می نماید. با ارزیابی رفتار مصالح طبیعی در محل ساختگاه، می توان وضعیت پیش بینی شده توسط طراح را با عملکرد واقعی مقایسه و در صورت اختلاف، به دلایل ایمنی آنرا اصلاح و در غیر این صورت آن را تایید نمود. به عبارتی تعیین رفتار خاکریز ها، مکمل طراحی نظری است. (Wilson,S.D.1985) در این مقاله سعی گردیده با استفاده از نتایج پیزومترها و فشار سنج های نصب شده در هسته رسی، عملکرد سد تهم مورد ارزیابی قرار گیرد.