سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدشهاب الدین یثربی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی بخش مهندسی عمران
علیرضا باقریه – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس دنشکده فنی مهندسی بخش مهندسی

چکیده:

سد گلستان سد خاکی همگن با زهکش مایل با حداکثر ارتفاع ۲۵ متر است که در ۱۲ کیلومتری جنوب شرق شهرستان گنبدکاووس قرار گرفته است. در بدنه این سد ابزارهای متنوعی از قبیل پیزومترهای لوله ای ایستا و پیزومترهای تار مرتعش،نشست سنجهای مغناطیسی، انحراف سنج، نقاط نشانه نقشه برداری و سلولهای تنش کل تعبیهشده اند. در این مقاله رفتار نگاری تراوش و فشار آب حفره ای بر اساس قرائت های ابزار حین عملیات ساختمانی و آبگیری بررسی شده است. تحلیل تراوش آب در بدنه حین مراحل مختلف آبگیری نیز با استفاده از برنامه CA2 با فرض جریان پایدار انجام گرفته است و شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مورد تطلبق خوبی بین نتیج ابزار دقیق و تحلیل مشاهده می شود که نشان دهنده این است که پدیده پیش بینی نشده ای از نظر تراوش در این سد وجود ندارد.