سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید علی صدوق ونینی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اشکان صحرایی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله رفتار مکانیکی آلیاژ های حافظه دار تحت چهار کمیت بنیادین :حد سفتی-انرژی کاهش یافته در هر سیکل-میرایی معادل و کرنش باقیمانده بررسی و توصیف شده است. همچنین حساسیت به دما و نرخ کرنش اثر بزرگی کرنش و اثرات تغییر شکل ناشی از سیکل های متوالی بارگذاری با جزئیات تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تجربی نشان داده که خصوصیات فوق الاستیک سیم ها مقتضی و مناسب کاربردهای زلزله ای می باشد. با استفاده از این آلیاژ ها هدف های تمرکز بخشیدن و اتلاف انرژی توسط ابزار ها به سادگی حاصل میشود. علاوه بر این اثر عوامل مختلف در چار چوب کاربرد آن ها در ابزار های حفاظتی زلزله ای سازگاری مناسب سیم های فوق الاستیک برای کاربرد های عملی بررسی شده است.