مقاله رفتار ژئوشيميايي روي، پتاسيم و سديم موجود در خاك، در برابر باران هاي اسيدي مرتبط با كارخانه ذوب مس سرچشمه، رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: رفتار ژئوشيميايي روي، پتاسيم و سديم موجود در خاك، در برابر باران هاي اسيدي مرتبط با كارخانه ذوب مس سرچشمه، رفسنجان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرچشمه
مقاله باران اسيدي
مقاله سديم و پتاسيم تبادل پذير
مقاله روي حل شده و قابل جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب پور جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرپور محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چندين دوره اندازه گيري pH باران در مناطق مجاور كارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان در پاييز ۸۴ تا بهار ۸۶، وقوع بارش اسيدي در اين مناطق را نشان داد كه به نظرمي رسد علت آن خروج حجم زياد گاز SO2 از دودكش هاي كارخانه باشد.
اين مقاله به اثر اين بارش ها بر وضعيت سه عنصر سديم، پتاسيم و روي موجود درخاك هاي منطقه (خاك هاي نابالغ)، مي پردازد. به اين منظور، عمليات آزمايشگاهي شبيه سازي باران اسيدي بر روي ستون هاي دست نخورده خاك (۵۰ سانتي متر طول و ۶ سانتي متر قطر) با محلول هاي اسيدي با pH=5.6، ۱٫۴ و ۳٫۱ صورت گرفت. ميانگين بارندگي سالانه منطقه (۳۷۰mm) به مدت ۳۱ روز بر روي ۱۲ ستون خاك برداشت شده از ۴ نقطه در اطراف كارخانه ريخته شد. زهاب خارج شده، از انتهاي ستون هاي خاك جمع آوري و پس از تجزيه شيميايي مقدار عناصر مورد نظر در آن تعيين شد. ضمن اينكه پس از عصاره گيري هاي خاص از خاك هاي مورد آزمايش، مقدار سديم و پتاسيم تبادل پذير و محلول، مقدار قابل جذب و محلول عنصر روي، همچنين ميزان اسيديته، ظرفيت تبادل كاتيوني و مقدار آهك خاك در ۳ عمق ۱۵-۰، ۳۰-۱۵و ۵۰-۳۰ سانتي متر مورد سنجش قرار گرفت و با مقدار اين پارامترها قبل از عمليات شبيه سازي مقايسه گرديد. نتايج حاصل نشان داد كه مقدار به نسبت زياد آهك موجود در خاك هاي منطقه اثر بارش هاي اسيدي را كاهش مي دهد. با اين وجود، باران هاي اسيدي علاوه بر شستن بخشي از اين عناصر، مقادير سديم و پتاسيم تبادلي را كاهش مي دهند؛ درحالي كه موجب افزايش شكل انحلال پذير اين فلزها مي شوند. همچنين مشخص شد كه مقدار حل شده و قابل جذب عنصر روي در خاك هاي مورد آزمايش در نتيجه تاثير باران هاي اسيدي افزايش مي يابد.