سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محسن کاهه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت

چکیده:

تیرورقهای سخت شده توسط سخت‌کننده‌های طولی غالبا در پلها و به جهت مقابله با نیروهای خمشی بسیار زیاد در آنها استفاده می‌شوند. حال چنانچه سخت‌کننده طولی، به صورت مورب از روی جان به بال وصل شده باشد تیرورق حاصل را تیرورق دلتا ‌می نامند. در این مقاله میزان بار کمانشی ناشی از خمش مقطع سخت شده با سخت‌کننده دلتا با استفاده از نرم‌افزار ANSYS مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور پانلی از تیرورق را به طول ۲ و ارتفاع ۱ متر و با ضخامت‌ها و وضعیت‌های مختلف سخت‌کننده دلتا در نرم‌افزار مدلسازی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از سخت‌کننده دلتا، افزایش نسبتا بالائی در مقاومت کمانشی مقطع، نسبت به مقطع سخت شده با سخت‌کننده طولی ایجاد می‌کند.