سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عرفان کدیور – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر

چکیده:

وابستگی لایه مرزی پارانماتیک به میدان مغناطیسی و پتانسیل سطح یک بلور مایع نماتیک نیمه توده ای زیر دمای نماتیک- پارانماتیک و در چنگ زدگی سطحی هموتروپیک بررسی شده است. این مطالعه بر مبنای تئوری لاندئو- گینزبرگ- دی ژن وبا کمک انرژی سطحی نوبیلی- دوراند انجام شده است. با استفاده از ساختار ماکسول دیاگرام فازی لایه مرزی رسم شده است. وابستگی ضخامت لایه مرزی به میدان مغناطیسی و پتانسیل سطح مورد بررسی قرار گرفته است.