سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کریمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد ابوالفضلی قمصری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان
علیرضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله دو پایداری نوری در حضور اثر غیرخطی کر در میکروحلقه ها بررسی شده و همچنین افت درون میکروحلقه با وجود این اثر محاسبه شده است. سپس با استفاده ازخاصیت دوپایداری، ساختار حافظه تمام نوری روشن-خاموش پیشنهاد شده است. این ساختار با فرکانسی از مرتبه تراهرتز کار میکند و قابلیت انتگره شدن در مدارهای نوری را دارد. شرایط لازم برای پالس های روشنکننده و خاموش کننده در حالت گذرا محاسبه شده اند و بستگی آنها به پارامترهای میکروحلقه مورد بررسی قرار گرفته است.