سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
David Geoffrey Toll – Senior Lecture, School of Engineering, University of Durham

چکیده:

به منظور بررسی رفتار یک ماسه شن دار یک مجموعه از آزمایشات سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده صورت پذیرفت . مصالح تحقیق از آبرفت های درشت دانه تهران با طبقه بندی ماسه شن دار SW-SM انتخاب گردید. برای تحلیل نتایج آزمایشات سه محوری از مفاهیم حالت پایدار استفاده شد. داده های آزمایشات نشان داد که خط حالت پایدار برای مصالح مورد تحقیق در فضای تنشq-p( یکتا است. بهر حال نتایج آزمایشات یک خط حالت پایدار یکتا را در فضای e-Lnp( نشان نداد. براساس نتایج آزمایشات برای این مصالح در فضای تخلخل – تنش یک محدوده با حد بالا و پایین درحالت پایدار مشخص گردید