سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سیدمهدی حسینی – ، دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سید شهاب الدین یثربی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اکثرمناطق شهر تهران برروی آبرفت های سیمانی شده درشت دانه گسترش یافته است . این رسوبات شامل مساسه های شن دار تا شن ماسه دار همراه با قلوه سنگ بوده و سیمان غالب آنها کربناتی می باشد. به منظور درک رفتار مکانیکی این مصالح مجموعه ای از آزمایشات سه محوری وتک محوری برروی نمونه های غیرسیمانی وسیمانی شده مصنوعی صورت پذیرفت.. سیمان پرتلند نوع I برای تهیه نمونه های سیمانی شده مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت . در آزمایش سه محوری زهکشی نشده نمونه های غیرسیمانی ونمونه های سیمانی شده ضعیف در فشارهای همه جانبه بالا رفتار انقباضی همراه باگسترش فشار منفذی مثبت و مودگسیختگی خمره ای نشان دادند. نمونه های سیمانی شده ونمونه های غیرسیمانی در فشارهای همه جانبه کم رفتار انبساطی همراه با گسترش فشار منفذی منفی ومودگسیختگی برشی از خودنشان دادند. نتایج آزمایشات تک محوری نشان داد که مقاومت فشار ی نمونه های سیمانی شده با افزایش درجه سیمانی شدن ودانسیته افزایش می یابد