سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حوا علیزاده نوقایی – دانشگاه فردوسی مشهد
فرزانه غیورباغبانی – دانشگاه صنعتی شریف
قائمی بافقی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فیلترینگ بسته از روشهای متداول فیلترینگ است که اساس کار آن برپایه تعدادی قانون می باشد که در جدول قانون قرار می گیرند پس از دریافت هربسته، در جدول قانون، جستجو انجام می شود تا قانوین که بابسته تطبیق دارد پیدا می شود و براساس آن در مورد بسته تصمیم گیری شود. اما گاهی تداخل بین قوانین باعث ا یجاد ابهام می شود. یکی از روشهای حل تداخل، افزودن قانون جدید به ازای هر تداخل می باشد اما این روش بهینه نمی باشد چرا که مجموعه ی قوانین را به اندازه زیادی افزایش می دهد در روش دیگر که اولویت دهی نام دارد نیز در صورتی که گراف تداخل دارای دور باشد با مشکل روبرو می شود دراین مقاله یک روش ترکیبی برای رفع تداخل پیشنهاد شده است در این روش به ازای هریال در گراف تداخل، یک قانون جدید اضافه نمی شود. بلکه تنها برای یک زیرمجموعه از یالها، که حذف آنها گراف را بدون دور می کند قانون ا ضافه می شود و بقیه تداخل ها با اولویت دادن به قانون ها در گراف بدون دور حاصل رفع می شود. زیرمجموعه یاد شده از یال ها در نظریه گراف با نام feedback arc set شناخته می شود که دراین مقاله برای حل ان الگوریتم ژنتیکی کارا ارائه شده است نتایج حاصل در مقایسه با سه الگوریتم دیگر در این زمینه، نشان دهنده کارایی طرح پیشنهادی است.