سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش سبطی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
سپیده صمیمی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک

چکیده:

یکی از کاربردی ترین روش تصحیح زمینگان در برداشتهای گرانی سنجی استفاده از الگوی هامر است دراین روش چون هامر با استفاده از دوایر متحد المرکز با شعاعهای ثابت و نیز با استفاده از خطوط شعاعی با زوایای ثابت شبکه ای از چندین قطاع را ترسیم و با قرار دادن آن برروی هر ایستگاه که منطبق با توپوگرافی منطقه می باشد مبادرت به انجام تصحیح لازم در هر قطاع می نماید. محدودیتهایی به شرح زیر ایجاد می شود: برای محاسبه میزان تصحیح لازم ناشی از وجود صرفا یک عارضه مثل یک کوه واقع در دشت به ارتفاع a متر برروی گرانی اندازه گیری شده در فاصله بین B تا Cمتری لازم است موقعیت عارضه را بین دو قطاع ا زدو دایره متحدالمرکز به شعاعهای Bو Cقرار دهیم این کار در روش هامر امکان پذیر نیست .