مقاله رفع فشار از نخاع آسيب ديده در مطالعات انساني و حيوانات آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳ تا ۸ منتشر شده است.
نام: رفع فشار از نخاع آسيب ديده در مطالعات انساني و حيوانات آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربه نخاعي
مقاله رفع فشار
مقاله حيوان
مقاله انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي موقر وفا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ضربه نخاعي يكي از ضايعات ماندگار مصدوميت در انسان مي باشد كه بار بالا و شيوع كمي دارد. در اين مقاله مروري سعي شده به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا رفع فشار از نخاع آسيب ديده كمكي به بهتر شدن حس و حركت اندام ها مي نمايد.
مواد و روش كار: مقالات مرتبط با ضربه نخاعي در حيوانات و انسان از مقالات PUBMED از سال ۱۹۶۶ تا ۲۵ ژانويه ۲۰۱۰ (پنجم بهمن ۱۳۸۸) استخراج شد. براي اين كار ضربه نخاعي، رفع فشار جراحي، حيوان و انسان واژه هايي بودند كه جستجو شدند.
يافته ها: در مورد ضربه نخاعي در انواع مدل هاي حيوانات آزمايشگاهي اتفاق نظر وجود دارد كه اگر فشردن با شدت كمتر و مدت كوتاهتر باشد بهبود نخاعي از نظر نورولوژيك و هيستوپاتولوژيك بهتر مي باشد. در مورد انسان، يك مورد متاآناليز، يك مطالعه باليني تصادفي، ۹ مطالعه آينده نگر و دهها مطالعه گذشته نگر و گزارش موردي در منابع علمي به دست آمد.
نتيجه گيري: جمع بندي اين مطالعه ها نشان داد كه درمان استانداردي براي رفع فشار نخاع آسيب ديده وجود ندارد. رهنمودها بيان مي دارند كه جراحي زودرس در ۲۴ ساعت اول بعد از مصدوميت خطر بيشتري به بيمار تحميل نمي كند؛ مدت اقامت بيمار در واحد مراقبتهاي ويژه كمتر شده و عوارض طبي نيز كاهش مي يابد. توصيه مي شود بيماراني كه ضربه نخاعي ناكامل دارند درصورت امكان سريعتر جراحي شوند بخصوص اگر دچار ضايعه نخاعي پيشرونده باشند يا جابجايي فاست دو طرفه غيرقابل برگشت با كشش (Traction) گردني داشته باشند.