سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران سپهری – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محصول و عملیات امروزه به عنوان شایستگی کلیدی و مزیت رقابتی محسوب می شوند ژاپن به دنیا آموخت که میتوان با کیفیت و بهبود مستمر از کشورهای پیشرفته پیشی گرفت دیگر رقابت فقط براساس جایگاه سازمان، استراتژی های فرصت و تهدید، ترفندهای مالی و بازاریابی و حتی سیاستهای درازمدت، مدیران ارشد نیست. اکنون میتوان بطور روزمره و از کف سازمان رقابت نمود و مشتری هوشمند در جستجوی کیفیت و تمایز را با خصو یات و خروجی عملیات جذب نمود. این مقاله اصول استراتژی عملیات و مفاهیم کلیدی رقابت با محصول و خدمات، همسویی عملیات و بازاریابی در کف سازمان، و مدلهای مختلف تدوین استراتژی عملیات را مرور می نماید سپس با ارائه برخی از مدلهای توسعه یافته و نمونه های کاربردی راهکارهایی را به سازمانهای ایرانی توصیه می کند. ارزیابی و توسعه استراتژی عملیات در ۴ بعد ظرفیت زنجیره تامین، سازمان و تکنولوژی با تاکید خاص بر شرکتهای خدماتی با دیدگاه همسویی، پایداری و عدم قطعیت انجام خواهد شد.