مقاله رقابت تراکم هاي مختلف يولاف وحشي با گندم بهاره در مقادير مختلف نيتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: رقابت تراکم هاي مختلف يولاف وحشي با گندم بهاره در مقادير مختلف نيتروژن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله يولاف وحشي
مقاله نيتروژن
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرچمي پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: بهداروند پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثرات رقابتي يولاف وحشي بر گندم بهاره در مقادير مختلف نيتروژن، آزمايشي در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز انجام شد. اين آزمايش بصورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار و به روش افزايشي اجرا شد. آزمايش داراي دو فاکتور شامل ميزان نيتروژن خالص در سه سطح (۹۰، ۱۵۰ و ۲۱۰ کيلوگرم در هکتار) و تراکم يولاف وحشي در چهار سطح (۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ بوته در متر مربع) بود. نتايج نشان داد، افزايش تراکم يولاف وحشي منجر به کاهش معني دار عملکرد دانه و بيولوژيکي گندم شد که شدت اين کاهش بر عملکرد دانه محسوس تر بود. افزايش مقدار نيتروژن در حالت عدم رقابت، عملکرد دانه گندم را افزايش داد ولي در حالت رقابت، با افزايش مصرف نيتروژن، ميزان خسارت يولاف وحشي بر عملکرد اقتصادي گندم افزايش نشان داد. حداکثر توليد بذر يولاف وحشي در سطوح کم، مطلوب و زياد نيتروژن به ترتيب ۳۸٫۶۹، ۵۰٫۰۴ و ۵۶٫۰۶ ميليون بذر در هکتار بود که نشان دهنده اثر مثبت نيتروژن بر توليد بذر يولاف وحشي در سطوح مختلف تراکم يولاف وحشي بود.