سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود صابونی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی اسمعیلی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید هراتی زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش د
بو مونمار – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ ، لینشوپینگ ، سو ئد

چکیده:

در این مقاله، با اندازه گیری طیف فتولومینسانس وابسته به زمان ( دینامیک بازترکیب ) یکسری از چاه های کوانتومی نیتروژن دار GaN/AlGaN با چگالی آلایش سیلیکونی متفاوت، تاثیر حامل های آلایشی و همچنین حامل های نوری را در استتار میدان های قطبشی داخلی پیزوالکتریک و خود به خودی بررسی کرده ایم . اندازه گیری طیف فتولومینسانس وابسته به زمان چاه های کوانتومی با آلایش و بدون آلایش نشان دهنده جابجایی های در حدود چند میلی الکترون ولت در محل پیک انرژی گسیلی این چاه ها می باشد . علت این جابجایی ، تغییرات زمانی میزان استتار میدان های قطبشی داخلی ناشی از کاهش زمانی تعداد حامل های نوری می باشد . با افزایش چگالی آلایش نقش حامل های ناشی از آلایش سیلیکونی بر حامل های نوری غلبه کرده و در چگالی های بالا آلایشیً عملا کاهش انرژی در محل پیک انرژی گسیلی چاه کوانتومی در نمونة آلایش یافته مشاهده نمی شود .