سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد جعفرزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
حمیدر رحیمیان مشهدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه رقابت ارقام گندم در مقابل علف های هرز آزمایشی با ۷ رقم گندم به ۳ صورت کشت خالص کشت با پولاف و کشت با منداب با ۲۱ تیمار به صورت فاکتوریل با ۴ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی طی ۲ سال زراعی ۷۹-۷۸ و ۸۰-۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور اجرا شد.