مقاله رقابت پذيري اقتصاد ملي، الحاق به سازمان جهاني تجارت و سند چشم انداز ۱۴۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: رقابت پذيري اقتصاد ملي، الحاق به سازمان جهاني تجارت و سند چشم انداز ۱۴۰۴
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت پذيري
مقاله سازمان جهاني تجارت
مقاله اقتصاد ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي اردكاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطلع اصلي سند چشم انداز بيست ساله ايران در افق ۱۴۰۴ چنين آمده است: «ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل». بدين ترتيب ايران در ۱۴۰۴ پنج ويژگي مهم خواهد داشت: توسعه يافته، جايگاه اول منطقه اي، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و بالاخره داراي تعامل سازنده و موثر با جهان پيرامون.
تبديل شدن به قدرت اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، ضرورتا مستلزم تعامل سازنده و فعال با کشورهاي منطقه است. لازمه اين تعامل فعال نيز برقراري روابط اقتصادي و تجاري نهادينه با کشورهاي منطقه و لزوم تبعيت از الگوها، قواعد و رفتارهاي تجاري مورد توافق و شناخته شده است. امروزه قريب به اتفاق کشورها منطقه يا عضو ترتيبات منطقه اي، فرا منطقه اي و يا عضو سازمان جهاني تجارت مي باشند و يا در حال طي کردن فرآيند الحاق به آن هستند. اين کشورها در روابط دو جانبه و منطقه اي خود متعهد هستند که از الگوها و قواعد اقتصادي و تجاري سازمان جهان تجارت تبعيت نمايند و نمي توانند با کشورهاي خارج از اين سازمان وارد توافقات اقتصادي و تجاري مغاير با تعهداتشان در سازمان جهاني تجارت گردند. اين ضرورت راهبردي، جمهوري اسلامي ايران را حتي در برقراري روابط دو جانبه و منطقه اي اقتصادي و تجاري، ملزم مي گرداند که الگوهاي تجاري خود را با قواعد و موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت منطبق گرداند.