سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس ترابی اردکانی – دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر غفرانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله رقابتپذیری اقتصادی نیروگاههای هستهای در ایران، در مقایسه با نیروگاههای فسیلی مورد تحلیل قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا عوامل تاثیرگذار در مقایسه اقتصادی نیروگاههای حرارتی همچون هزینه سرمایهگذاری، هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه سوخت، نرخ تنزیل و مالیات آلایندهها شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تحلیل غربالی تاثیر هر یک از پارامترها به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . در این روش، نقاط سر به سر قیمت گاز، به عنوان تاثیرگذارترین پارامتر در هزینه تمام شده نیروگاههای فسیلی و هزینهسرمایهگذاری ویژه، به عنوان تاثیرگذارترین
پارامتر در هزینه تمام شده نیروگاههای هستهای، درضریب بار ثابت /.۸۰ محاسبه شده است . نتایج بررسی نشان میدهد که در خوشبینانهترین حالت یعنی هزینه سرمایهگذاری ۱۵۰۰ دلار به ازای هر کیلووات ظرفیت نصب شده، نیروگاههای هستهای به ازای حداقل قیمت گاز ۷ سنت به ازای هر متر مکعب رقابتپذیر خواهند بود و با افزایش هزینه سرمایه – گذاری به ۲۵۰۰ دلار، این حداقل قیمت به ۱۷ سنت افزایش مییابد . با توجه به اینکه قیمت تمام شده گاز ایران در شرایط فعلی بین ۳ تا ۴/۵ سنت به ازای هر متر مکعب است و هزینه فرصت آن با توجه به ناچیز بودن پتانسیل صادرات نسبت به ذخایر موجود نزدیک به صفر است، رقابتپذیری اقتصادی نیروگاههای هستهای در شرایط فعلی جای بحث دارد . افزایش هر چه بیشتر هزینه فرصت گاز موجب افزایش قابل توجه رقابتپذیری نیروگاههای هستهای در کشور خواهد شد .