سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هاشم آقازاده – دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تهران و پژوهشگر بازاریابی و تحقیقات ب
محمد اسفیدانی – دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه تهران و پژوهشگر فناوری اطلاعات موسسه
محمد ناطق – پژوهشگر بازاریابی و تحقیقات بازار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده:

سازمان ها همواره به دنبال برتری در بازارهای رقابتی از طریق نشان دادن عملکردی شایسته می باشند. چنانچه این امر در بازارهای سنتی (غیر اینترنتی) با سخت کوشی و تکیه بر منابع و قابلیت های موجود و غیر مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر بود، در بازارهای رقابتی امروز به این راحتی قابل دستیابی نیست. در بازارهای رقابتی سازمان بایستی به طور هوشمندانه به دنبال خلق و حفظ مزیت های رقابتی باشد تا از ایت طریق بتواند ضمن غلبه بر رقبای خود، برای ذینفعان خود ایجاد ارزش کند. مسلم است که در ایت مسیر باید از منابع دانشی کافی برخوردار بوده و استفاده بهینه ای از آنها به عمل آورد.