سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام میر شکاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه رقابت پذیری سه رقم آفتابگردان در تداخل با تراکم ها و زمان های مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس، آزمایش هایی در طی سالهای ۸۵-۱۳۸۴ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. عوامل شامل رقم آفتابگردان (آذرگل، هایسان و آلستار)، تراکم تاجخروس ( ۸/۳، ۲۵ و ۴۱/۷ بوته در مترمربع ) و زمان نسبی سبز شدن تاج خروس (همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از سبزشد ن آفتابگردان) بودند. نتایج نشان داد که سرعت ظهور برگ و فاصله زمانی بین ظهور دو برگ متوالی در آفتابگردان از پنجمین جفت برگ به بعد در تیمارهای مربوط به سبز شدن همزمان با آفتابگردان و سطوح تراکم ۲۵ و ۴۱/۷ بوته تاج خروس در مترمربع در دو رقم هایسان و آلستار رو ند کاهشی پیدا می کند . زمان ظهور جوانه طبق در تیمارهای رقابت تمام فصل تاج خروس با تراکمهای ۲۵ و ۴۱/۷ بوته در مترمربع نسبت به شاهد به ترتیب تا ۱۵ % و ۱۶ % در رقم هایسان و ۳۸ % و ۴۷ % در رقم آلستار به تأخیر افتاد. در دو رقم هایسان و آلستار زمان سبز شدن بیشتر از تراکم علف هرز روی زمان تا گلدهی آفتابگردان تأثیر داشت.