مقاله رمان جديد و ناتالي ساروت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: رمان جديد و ناتالي ساروت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتالي ساروت٬ رمان جديد٬ شخصيت٬ ٬تك گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکيم سيدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شايد بتوان ادبيات فرانسه را يكي از غني ترين ادبيات جهان دانست. مكاتب عمده ادبي توسط نويسندگان فرانسوي به وجود آمده٬ گسترش يافته سپس جاي خود را به مكاتب ديگر داده اند. يكي از جنبش هاي ادبي كه در دهه ٥٠ و ٦٠ قرن بيستم در فرانسه به وجود آمد «رمان جديد» بود كه عناصر سنتي داستان قرون گذشته را زير سوال برد. به نظر نويسندگان اين جنبش مفاهيم شخصيت٬ تعهد٬ پيرنگ و … ديگر كهنه شده بودند و لازم بود تا قالبي نو برخاسته از شرايط زماني٬ جايگزين داستان سنتي شود. مي توان به وجود آمدن اين جنبش ادبي را ناشي از تغييرات عمده اقتصادي – اجتماعي٬ دستاوردهاي علمي فرويد و ديگر عواملي دانست كه ساختار اروپاي بعد از جنگ دوم را بطور بنيادين متحول ساختند.در عين حال بايد اذعان نمود كه اين نويسندگان علي رغم وجه تشابهي كه در رد قالب هاي سنتي داستانهاي قرن نوزدهم داشتند هر كدام شيوه نوشتاري خاصي را دنبال مي كردند . دنياي رب-گريه (Robbe-Grillet) دنياي اشياست در حاليكه ساروت (Sarraute) در داستانهاي خود بيشتر به روانكاوي شخصيتهاي داستان مي پردازد. او در داستانهاي خود هيجانات و احساسات ناگهاني فرار و غير قابل كنترلي را بيان مي كند كه به يكباره انسان مهربان و نرم خو را به فردي پرخاشگر تبديل مي كند. در داستانهاي او قهرمان وجود ندارد و در اكثر موارد شخصيتهاي داستان او فاقد اسم اندو براي ناميدن آنها از ضماير فاعلي تو٬ او٬ آنها و حتي در برخي موارد از شماره استفاده مي شود. مقاله حاضر ابتدا به بررسي شرايطي مي پردازد كه رمان جديد در آن بوجود آمده و ريشه گرفته است و سپس مفاهيم شخصيت٬ اشيا٬ زمان و پيرنگ را از ديد ناتالي ساروت نويسنده بزرگ اين جنبش ادبي٬ مطالعه مي كند.