مقاله رمان رئاليستي يا سند اجتماعي؟ نگاهي به مدير مدرسه آل احمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۶۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: رمان رئاليستي يا سند اجتماعي؟ نگاهي به مدير مدرسه آل احمد
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آل احمد
مقاله رئاليسم
مقاله شخصيت پردازي
مقاله توصيف مکان
مقاله انتقاد اجتماعي
مقاله بازنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاينده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مباحث نقد ادبي، اصطلاح «رئاليسم»به مفهومي خاص براي اشاره به جنبشي ادبي در قرن نوزدهم به كار مي رود و به مفهومي عام، نام سبكي ادبي است كه هنوز در ادبيات داستانيِ معاصر استمرار دارد. مدير مدرسه آل احمد نمونه اي خصيصه نما از آثار رئاليستي به مفهوم عام كلمه است كه نويسنده در آن كوشيده است انسان ها و اوضاع اجتماعي را آن گونه كه در زندگيِ واقعي (ايران دهه ۱۳۳۰) به نظر مي رسيدند بازنمايي كند. سبك رئاليستي مانند آينه اي شفاف است كه واقعيت ها را بازمي تاباند، اما نويسنده نبايد در فرآيند اين كار ديدگاه هاي اجتماعي و سياسيِ خود را آشكارا بيان كند. آل احمد از اين اصل مهم تخطي كرده است، چندان كه مي توان گفت بخش هاي فراواني از اين رمان صبغه اي تصنعي و حتي شعارگونه دارد. مايكل هيلمن مدير مدرسه را از همين حيث داراي نقصان مي داند و اعتقاد دارد كه آل احمد نتوانسته است از انتقاد اجتماعي فراتر رود. در مقاله حاضر، نخست جنبه هاي رئاليستي رمان مدير مدرسه را، با تأكيد بر سه عنصر مكان و شخصيت و درونمايه، بررسي خواهيم كرد. در بخش دوم، تخطي آل احمد از روش نگارش رئاليست ها را بررسي مي كنيم و نشان مي دهيم كه او به سبب ديدگاه هاي سياسي و انتقادي خاص به ويژه به سبب ديدگاهش درباره «غرب زدگي»، گاه رمان خود را تا حد بيانيه اي سياسي يا سند اجتماعي فرو مي كاهد. در بخش سوم، استدلال مي كنيم كه گرچه هيلمن يكي از ضعف هاي نظرگيرِ مدير مدرسه را به درستي تشخيص داده است، اما نظر او مبني بر اين كه تاثير اين رمان فقط به تداوم شرايط اجتماعي منعكس شده در آن بستگي دارد نادرست است.