سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد بانی خبر – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در محدوده ای به وسعت ۱۰ کیلومتر مربع در شرق سمنان مسیر راه آهن دچار ترک خوردگی عمیق و نشست شده و نگرانی هایی را ر ارتباط با ادامه این روند و وارد آمدن خسارت به راه آهن را بوجود آورده است. بر اثر این نشستها در برخی مناطق خندقهای به عمق ۴ متر و عرض ۲متر بوجود آمده است. دلیل ایجاد این شکافها به درستی معلوم نبود، ولی بررسی های محلی و شواهد صحرایی نشان داد که علت بروز این شکافهای بزرگ و نشستهای زیاد، رمبندگی خاک است. بارندگی و جریان آبهای سطحی و نفوذ به داخل زمین باغث فروریزش این خاکها می شوند. خاکهای این محدوده غالبا از رسوبات بادی شامل لس، لوم و سیلت تشکیل شده است. با توجه به شناخت دلیل بروز ترکها و شکافها طرحهای مناسب جلوگیری از ایجاد ترکهای مشک آفرین برای مسیر راه آهن پیشنهاد شده است. یکی از روشهای برطرف کردن مشکل رمبندگی خاک غرقاب سازی است که با توجه به دایر بودن راه آهن دو خطه تهران-مشهد امکان این امر وجود ندارد، مگر اینکه در این محدوده در مجاورت خط آهن موجود مسیر دیگری با آب اندازی ابتدا اصلاح شود و سپس کل مسیر راه آهن جابجا شود. یکی دیگر از راه حلهای پیشنهادی کنترل آبهای سطحی و جلوگیری از نفوذ آبهای بارندگی در نزدیکی مسیر راه آهن است. تزریق سیمان و تراکم دینامیکی نیز از جمله راه کارهای دیگری است که در فواصل کوچک قابل اجرا است.