مقاله رمزانديشي ايرانيان باستان در خصوص نقش مايه عقاب و انعکاس آن روي برخي مصنوعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در نقش مايه از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: رمزانديشي ايرانيان باستان در خصوص نقش مايه عقاب و انعکاس آن روي برخي مصنوعات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقاب
مقاله نقش مايه
مقاله نماد
مقاله مصنوعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حديدي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: دادور ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش مطالعه جايگاه نمادين و اساطيري نقش مايه عقاب در خلال رمزپردازي هاي ايرانيان باستان، و کشف تصاوير آن بر روي برخي مصنوعات همچون تنديس ها و نقوش برجسته، فلزکاري ها، مسکوکات و منسوجات، از دوران هخامنشيان تا ساسانيان (قبل از اسلام) و نيز تحليل ميزان تاثير و تاثيرات اين نگاره در نقش مايه هاي سرزمين ها باستاني ديگر مانند يونان، روم و مصر مي باشد.