مقاله رمزپردازي غار در فرهنگ ملل و يار غار در غزل هاي مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رمزپردازي غار در فرهنگ ملل و يار غار در غزل هاي مولوي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد روان شناختي
مقاله نماد
مقاله مولانا
مقاله فرامن
مقاله يار غار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه روان شناسانه غزل هاي مولانا نشان مي دهد که بيشتر غزل هايي که حاصل شور و جذبه و هيجان عاطفي است، حاوي نوعي خودشناسي و درک و بيان درست و عميق از خودآگاه و ناخودآگاه شخصي و جمعي مولاناست. تجربه ديدار با فرامن که مولوي بنا بر عقايد عرفاني خود، او را با جبرييل، حق، انسان کامل و معشوق يکي مي گيرد، در وجود شمس تبريز ظهور مي يابد و شمس، يار غارِ مولانا در ديوان کبير است که تجسمي از ضمير ناخودآگاه و فرامن شخصي وي است.
روش مطالعه در مقاله حاضر نقد روان شناختي است. نگارنده مي کوشد تا با طرح مساله «فرامن (Superego) «که يکي از کهن الگوهاي روان شناسي يونگ است، به بررسي يکي از کهن الگوهاي گسترده در ديوان بپردازد. در اين مسير رمز «غار» در ادب فارسي و فرهنگ جهاني نيز بررسي شده است.