مقاله رمز و رمزگرايي با تکيه بر ادبيات منظوم عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: رمز و رمزگرايي با تکيه بر ادبيات منظوم عرفاني
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمز
مقاله رمزگرايي
مقاله گونه هاي رمز
مقاله رمز عرفاني و رمزگشايي عرفاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حافظ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تلاش براي بيان تعريفي مستقل از رمز و تبيين آن به عنوان تصويري خيالي جداي از ديگر صور خيال، براي هر پژوهشگر آثار ادبي و عرفاني بايسته و شايسته است. از سوي ديگر، طرح اين موضوع نيز برجسته و با اهميت است که رمز در عين رابطه بسيار فشرده با کنايه، استعاره مصرحه، تمثيل رمزي، اضافه سمبليک، کهن الگو، تشبيه تمثيل و نوع ادبي فابل، تصويري جداي از اينهاست. لزوم توجه شعرا و نويسندگان به رمز، تاريخچه و انواع آن، اشاره به رمز و اشتقاق آن در ديگر زبان ها و اشاره اي کوتاه به رمز در گونه هاي ادب حماسي، غنايي، انتقادي و سياسي و فرهنگي به عنوان مدخلي براي ورود به رمزعرفاني، موضوعاتي هستند که اين مقاله در پي تفسير و تبيين آنها است.
کوتاه سخن آنکه در اين پژوهش تلاش بر اين است که سير گذر نمادهاي شناخته شده عرفاني نامي، هرچند کوتاه و مختصر، بيشتر بررسي و به آن توجه شود و بنابراين، پژوهش پيش رو، بر يک يا دو عارف خاص متمرکز نيست.