سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

دکتر یحیی قائدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

ادعای ارتباط فلسفه با آموزش های مدرسه ای بر این پیش فرض استوار است که فلسفه می تواند حالت های انتفادی شاگردان نظیر ( تعجب کردن، درخواست معیار کردن و …و) و استدلال ، شکل دهیمفهوم، برگرداندن و مهارت جستجوگری را در آنان پرورش دهد( لیمپن۲۰۰۰) فلسفه در مدرسه از یک طرف بحثی در حال پیشرفت ،درباره نظام تربیتی آینده ماست به نحوی که می تواند آموزش های سالمی را در این رابطه که فلسفه چگونه می تواند در کلاس ها و سالن های مدرسه اجرا شده و درهم تنیده شود را فراهم نماید. بنابراین فلسفه برای کودکان، توضیح می دهد که چگونه هر معلم در هر موضوعی می تواند مدلی از پژوهش فلسفی را قبول کند و آن را با موقعیت کلاس درس سازگار سازد. فلسفه در صورتی که به عنوان فعالیتی همگانی و گفت و گویی بر حسب آنچه سقراط انجام می داد در نظر گرفته شود، خیلی بهتر فهمیده می شود تا اینکه صرفاً به عنوان یک موضوع درسی در نظر گرفته شود که باید در حافظه کودک ریخته شود.