مقاله رنج از نگاه مولانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: رنج از نگاه مولانا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله مثنوي
مقاله رنج
مقاله درد
مقاله قهر و لطف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصور زندگي بدون رنج، تصوري است که عقلش نمي کند تصديق؛ از اين رو، مساله رنج همواره براي انسان هاي انديشمند مطرح بوده و هر کسي به نحوي آن را تبيين کرده است. مولوي نيز به ژرفي در اين مساله انديشيده است. در اين مقاله، نظرات مولوي درباره انواع رنج، علل رنج و آثار نيکوي آن بررسي شده است. او رنج ها را به دو گروه عمده تقسيم کرده است: رنج هايي که انسان، خود براي خويشتن فراهم مي آورد و رنج هايي که خداوند مهربان، براي پرورش انسان، در نظر مي گيرد. مولوي رنج هاي دسته اول را ناشي از خودخواهي و ناداني انسان مي داند و آنها را مردود مي شمارد، امّا رنج هاي گروه دوم را مي پذيرد، زيرا که آنها از لطف خفي خدا سرچشمه گرفته است و آثاري نيکو در زندگي آدمي دارد.