مقاله رنگبري از پساب حاوي رنگزاي راکتيو قرمز ۱۲۰ با استفاده از روش همزمان ازن دهي و پرتودهي فرابنفش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: رنگبري از پساب حاوي رنگزاي راکتيو قرمز ۱۲۰ با استفاده از روش همزمان ازن دهي و پرتودهي فرابنفش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگزاي راکتيو
مقاله ازن دهي
مقاله پرتودهي فرابنفش
مقاله رنگبري
مقاله معدني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني بقا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فرخ لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر قابليت فرآيند ازن دهي به تنهايي و فرآيند ازن دهي همراه با پرتودهي فرابنفش براي اکسيد کردن يک پساب شبيه سازي شده حاوي رنگزاي راکتيو قرمز ۱۲۰ (RR-120) و مواد تعاوني رنگرزي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. حذف رنگ، COD و TOC براي فرآيندهاي مختلف مطالعه شد. تاثير pH محلول، غلظت اوليه رنگزا و حضور هيدروکسيد سديم و کربنات سديم بر سرعت رنگبري بررسي گرديد. سرعت رنگبري با افزايش غلظت اوليه ماده رنگزا و افزودن هيدروکسيد سديم به محلول کاهش نشان داد. هيچ تغييري در فرآيند رنگبري با افزايش کربنات سديم مشاهده نشد. نتايج آزمايش ها نشان داد که ترکيب فرآيندهاي ازن دهي و پرتو دهي فرابنفش (لامپ کم فشار جيوه اي ۹ وات) در مقايسه با فرآيند ازن دهي، تنها به طور جزيي باعث حذف COD پساب مي شود و سرعت رنگبري هيچ تغييري نمي کند. در يک pH اوليه ۶٫۲، دماي ۲۵C ، غلظت ازن ۵۵ گرم بر متر مکعب و غلظت اوليه رنگزا ۸۰۰ ميلي گرم بر ليتر، بازده حذف TOC محلول حاوي RR-120 بعد از گذشت ۹۰ دقيقه براي فرآيند O3 و O3+UV به ترتيب ۲۷% و ۳۶% حاصل شد.