سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رضا تهرانی بقاء – گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشکده صنایع رنگ، تهران
نیازمحمد محمودی – گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشکده صنایع رنگ، تهران
مختار آرامی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر اُزناسیون بر تخریب رنگزای راکتیو آبی ۱۹ مورد مطالعه قرار گرفت اُزناسیون محلول رنگزا در یک راکتور استوانه ای آزمایشگاهی انجام گرفت و رنگبری توسط اسپکتروفوتومتر UV-Vis بررسی شد. تاثیر عوامل مختلف کاری بر رنگبری از جمله غلظت اُزن در جریان ورودی، سرعت همزدن ، pH ،غلظت رنگزا و حضور الکترولیت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اُزناسیون روش بسیار موثری برای رنگبری رنگزای راکتیو می باشد. محلولهای رنگی در غلظتهای مختلف رنگزا، حجم پساب و حضور الکترولیت به طور کامل رنگبری شدند. کاهش مقدار COD و TOC محلول ۸۰۰ppm رنگزای RB19 پس از اتمام فرآیند اُزناسیون ( ۹۰ دقیقه) به ترتیب ۵۵ % و ۱۷ % بود.