سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطا ملجایی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهرا
مختار آرامی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نیاز محمد محمودی – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده صنایع رنگ، تهران

چکیده:

در این تحقیق، رنگبری رنگزای راکتیو زرد ۳ توسط فرآیند الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود گرافیت و در حضور کلرید سدیم به عنوان الکترولیت در داخل رآکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه های اسپکتروفوتومتر و یون کروماتوگراف برای بررسی جزئیات رنگبری رنگزای راکتیو مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر عوامل مؤثر راندمان فرآیند رنگبری از جمله غلظت رنگزا، دانسیته جریان ، pH اولیه و غلظت الکترولیت مطالعه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که فرآیند رنگبری از سینتیک شبه مرتبه اول تبعیت می کند. این تحقیق نشان داد که طی فرآیند الکتروشیمیایی رنگزا و مواد واسطه آروماتیک حذف می گردند.