سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
معصومه نوذری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مواد، پژوهشگاه مواد وانرژی
علیرضا کلاهی – استادیار مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمود کاظم زاده – استادیار مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
مریم سعیدی فر – استادیار مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:
مسئله حائز اهمیت در رنگدهی آلومینیوم ایجاد لایه‌‌ی اکسیدی برای افزایش چسبندگی مواد رنگ‌زا است. یکی از مزایای عمده‌ی آلومینیوم تشکیل لایه‌ی اکسیدی مقاوم است که بصورت طبیعی تشکیل می‌شود و با استفاده از آندایزینگ می‌توان ضخامت آن را افزایش داد و مقاومت به خوردگی و سایش و خواص مکانیکی آن را بهبود بخشید.در تحقیق حاضر با استفاده از روش آندایزینگ در الکترولیت اسید سولفوریک، نانو ساختار متخلخل آلومینیوم اکسیدی روی آلومینیوم تجاری تشکیل می‌شود و سپس با اعمال جریان متناوب در محلول حاوی یون‌های مس و نیکل پوشش‌های رنگی متشکل از ذرات فلزی مربوطه ایجاد می‌شود. نتایج این تحقیق نشانگر آن است فام رنگی یون‌های فلزی مختلف با کنترل پارامترهای رنگدهی تحت کنترل است و افزایش زمان رنگدهی منجر به تشکیل رنگ‌های تیره‌تر می‌شود. نمونه‌های بدست آمده با روش طیف سنجی XRD مورد آزمایش قرار گرفت.