مقاله رنگرزي کالاي پنبه، پلي استر با مواد رنگزاي راکتيو انتخابي، ديسپرس تحت شرايط خنثي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: رنگرزي کالاي پنبه، پلي استر با مواد رنگزاي راکتيو انتخابي، ديسپرس تحت شرايط خنثي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگزاي راکتيو
مقاله رنگرزي
مقاله تثبيت
مقاله رمق کشي
مقاله شرايط خنثي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سارلي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از پارچه هاي بافته شده از مخلوط الياف طبيعي و مصنوعي به منظور بهره مند شدن از خواص مطلوب هر يک از اجزا، متداول مي باشد. روش شناخته شده براي رنگرزي اين نوع کالاها، استفاده از مواد رنگزاي راکتيو، ديسپرس و يا مخلوط آنهاست که براي رنگرزي جزء پنبه اي با رنگزاي راکتيو از قليا استفاده مي شود. از آنجايي که افزودن قليا سبب بروز مشکلاتي از جمله ايجاد نايکنواختي در رنگرزي شده و از طرفي زمان بر است، رنگرزي کالاي پنبه، پلي استري با مواد رنگزاي راکتيو انتخابي و ديسپرس در شرايط خنثي بررسي شد. در اين روش قبل از رنگرزي يک مرحله آماده سازي بر روي رنگزاي راکتيو انتخابي انجام مي گيرد که طي آن با استفاده از شرايط قليايي ضعيف، گروه هاي سولفاتو اتيل سولفون رنگزاي راکتيو به وينيل سولفون تبديل مي شوند. به اين ترتيب کاري که قليا در حين رنگرزي انجام مي دهد، پيش از رنگرزي انجام مي گيرد. نتايج اندازه گيري درصد رمق کشي و درصد تثبيت در رنگرزي پارچه پنبه، پلي استر با بهترين شرايط آماده سازي رنگزاهاي راکتيو انتخابي و رنگزاي ديسپرس نشان داد که براي مخلوط رنگزاهاي C.I. Reactive Blue 21 وC.I. Disperse Red 167،E%=94%  و  F%=84% است و براي مخلوط رنگزاهاي C.I. Reactive Black 5 وC.I. Disperse Red 167،  E%=%89و F%=%81 مي باشد.