سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شمس ناتری – استادیار گروه مهندسی نساجی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مجید اختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ی
محمد میرجلیلی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده:

در این کار تحقیقاتی ، چندین رنگزای طبیعی از منشاء گیاهی مناطق گیلان جهت رنگرزی ابریشم استفاده گردید . ابتدا ابریشم صمغ گیری و شستشو داده شد . سپس ابریشم با زاج سفید، سولفات مس و دی کرومات پتاسیم دندانه داده شد .ابریشم دندانه داده شده با چندین رنگزای طبیعی شامل پوست پرتقال ، تمشک ، شوند، قلمز، چای ، گندواش رنگرزی گردید .خواص ثبات نوری، شستشویی، سایشی و مشخصات رنگی نمونه های رنگرزی شده مورد ارزیابی قرار گرفت . مشاهده گردید که با بکار دندانه های مختلف فام رنگی متنوعی حاصل می گردد. نمونه های رنگرزی شده با قلمز، چای ، گندواش دارای خواص ثباتی خوب تا عالی می باشند. که از این مواد می توان بعنوان رنگزای طبیعی گیاهی جهت رنگرزی ابریشمی استفاده نمود.