سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی جولائی – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی- شیمی و علوم الیاف

چکیده:

امروزه استفاده از مواد کمکی جهت بهبود شرایط رنگرزی و چاپ بسیار اهمیت دارد. همانطور که می دانیم ساختار پلی استر بسیار متراکم بوده و هیچگونه عامل واکنشی که بتوان با مواد دیگر پیوند شیمیایی برقرار کند، در سطح وجود ندارد. لذا از بوتان تتراکربوکسیلیک اسید به عنوان اتصال دهنده استفاده شده که با بتاسیکودکسترین واکنش داده و شبکه ای منسجم تولید می شود. سپس شبکه ایجاد شده به صورت فیزیکی با کالا واکنش می دهد. بعبارتی دیگر در این تحقیق از طریق تکمیل کالای پلی استر با بتاسیکلودکسترین در سطح کالا گروههای واکنشی ایجاد نموده و سپس با استفاده از گروههای واکنشی و رنگزای راکتیو پیوند شیمیایی بین دو ماد مورد نظر ایجاد نمودیم. در نهایت مشخص شد افزایش غلظت بوتان تتراکربوکسیلیک اسید و بتاسیکلودکسترین به نسبت معین سبب بهبود رنگرزی پارچه پلی استر شده است.