سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شاور – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران جنوب، تهران، ا
امیر کیومرثی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه رنگزا، تهران، ایران
بشیر کاتوزیان – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران
مازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، گروه مهندسی نساجی، تهران ، ایران

چکیده:

نیاز به جانشین ساختن مواد رنگزای طبیعی دانشمندان را بر آن داشت که تحقیقات و کشفیاتی را در این باره انجام دهند. در کشور ما با توجه به اینکه رنگها نشان دهنده خصوصیات قالی ایرانی و منطقه بافته شده هستند، با از بین رفتن مواد رنگزای طبیعی و جایگزین شدن رنگهای شیمیایی، خصوصیات محلی قالیها نیز از بین خواهد رفت.
تعداد رنگهایی که در بافت یک فرش مورد استفاده قرار گرفته از نظر مرغوبیت فرش دارای اهمیت است. مواد رنگزای طبیعی مورد استفاده در فرش دستباف می توانند با استفاده از مواد مختلف و به شکل ترکیبی، فامهای متفاوتی را در فرش ایجاد کنند.
به طور کلی مواد رنگزای طبیعی دارای کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون بوده و در دهه اخیر کاربردهای صنعتی این رنگرزها مدنظر قرار گرفته است. کاربردهای رنگزاهای طبیعی می تواند شامل موارد پزشکی و دارویی، نساجی، غذایی، هنری، تاریخی و صنعتی باشد. تحقیق انجام ده تاریخچه رنگرزهای طبیعی و آینده استفاده از آنها را در بر خواهد داشت.