مقاله رنگ آميزي اگنور (AgNOR) اصلاح شده در تشخيص افتراقي تومورهاي خوش خيم و بدخيم غدد بزاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۲۲ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: رنگ آميزي اگنور (AgNOR) اصلاح شده در تشخيص افتراقي تومورهاي خوش خيم و بدخيم غدد بزاقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگنور اصلاح شده
مقاله پلئومورفيک آدنوما
مقاله تومور وارتين
مقاله آدنوئيد سيستيک کارسينوما
مقاله موکواپيدرموئيد کارسينوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انديشه تدبير آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: تومورهاي غدد بزاقي داراي خصوصيات بافت شناختي و زيست شناختي متفاوت هستند و در برخي از موارد افتراق تومورهاي خوش خيم از بدخيمي هايي با درجه پايين مشکل است.
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي ارزش تشخيص رنگ آميزي اگنور (AgNOR) اصلاح شده، در افتراق تومورهاي خوش خيم و بدخيم غدد بزاقي بود.
مواد و روش: در اين بررسي مقطعي، ۴۰ تومور خوش خيم (۳۴ مورد پلئومورفيک آدنوما و ۶ مورد تومور وارتين)، ۴۰ تومور بدخيم (۲۶ مورد آدنوئيد سيستيک کارسينوما و ۱۴ عدد موکواپيدرموئيد کارسينوما) و ۱۰ مورد سيالادنيت مزمن غدد بزاقي با روش اگنور اصلاح شده رنگ آميزي گرديد، سپس، شمارش نقاط اگنور، تفاوت در اندازه و توزيع نقاط در تومورهاي خوش خيم و بدخيم محاسبه و مقايسه شد و اطلاعات به دست آمده توسط آزمون هاي آنوا (ANOVA)، توکي (Tukey)، تي (t-test)، و کروسکال واليس (Kruskal-Wallis) واکاوي گرديد.
يافته ها: ميانگين شمارش نقاط اگنور در تومورهاي خوش خيم (۱٫۲۹±۰٫۱۳)، کمتر از تومورهاي بدخيم (۲٫۸۷±۰٫۲۵) بود. پراکندگي اندازه و توزيع نقاط اگنور در تومورهاي بدخيم در مقايسه با تومورهاي خوش خيم بيشتر گزارش شد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج بررسي کنوني نشان داد، که رنگ آميزي اگنور اصلاح شده روشي مفيد براي افتراق تومورهاي خوش خيم و بدخيم بزاقي از يکديگر است، اما تفاوت در اندازه و توزيع نقاط نيز افزون بر شمارش نقاط بايد مورد توجه قرار گيرد.