سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ایمان زارع گاریزی – دانشجوی سال آخر رشته شهرسازی دانشگاه یزد
فاطمه پرتوی نژاد – دانشجوی سال آخر رشته شهرسازی دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از عناصر مهم شهر که نقشی اساسی درایجاد هویت و سر زندگی در شهر ایفا می کند مبلمان شهری است و رنگ می تواند به عنوان عامل اصلی ایجاد آن قلمداد شود که متاسفانه در مورد استفاده از آن دقت لازم به عمل نمی آید و بدون هیچ گونه برنامه ریزی و استاندارد و سلیقه ای از آن استفاده می شود و در نتیجه، باعث ایجاد سردرگمی و عدم خوانایی می شود. در این مقاله سعی شده تا با توجه به مسائل و مشکلات موجود در رنگ آمیزی مبلمان شهری و شناخت اهمیت رنگ در آن و تاثیراتی که می تواند داشته باشد، به یک سری معیارهای اساسی در رنگ آمیزی مبلمان شهری دست یافته و با تاکید بر استفاده از یک برنامه ریزی صحیح با توجه به شناخت اهداف و ویژگی های مبلمان شهری به انتخاب بهترین رنگ ها در آن رسید. همچنین، با ارائه چند مثال، کاربردی بودن رنگ در مبلمان شهری با توجه به معیارهای مختلف و خصوصیات رنگ ها مورد تاکید واقع شده است. باید این نکته را نیز خاطر نشان کرد که با یک نگاه سطحی و بی هدف نمی توان به وضعیت مطلوب در بحث رنگ آمیزی مبلمان شهری رسید و باید اهداف و معیارهای اصلی را در مورد رنگ آمیزی به خوبی شناخت.